W dniach od 16 do 19 lipca 2018 roku dzieci z terenu Gminy Purda mogły uczestniczyć w „Mobilnych Wakacjach” organizowanych z inicjatywy Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego przez Gminny Ośrodek Kultury…
Continue Reading