Zapraszamy na gminne obchody Święta Niepodległości – poniedziałek, 11 listopada 2019. W samo południe z całą Polską zaśpiewamy hymn narodowy.

Program

godz. 9:00 – XII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orła Białego (hala sportowa w Marcinkowie)

godz. 9.00- 11.00 – własnoręczne wykonywanie kotylionów narodowych (Biblioteka Gminna)

godz. 10:00 – Gminne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej (świetlica wiejska w Purdzie); rywalizacja w kategoriach: dzieci (do lat 12), młodzież (13 – 17 lat), dorośli (od lat 18)

godz. 11:00 – Msza św. za Ojczyznę (kościół pw. Michała Archanioła w Purdzie)

godz. 11:30 – zapisy na V Gminny Bieg Niepodległości, upominki dla pierwszych 100 uczestników

godz. 12:00 – z całą Polską śpiewamy hymn narodowy, część oficjalna

godz. 12:10 – start V Gminnego Biegu Niepodległości (start i meta przy remizie OSP w Purdzie)

godz. 12:30 – zakończenie biegu, wręczenie pucharów zwycięzcom, ognisko z kiełbaskami, ciepła grochówka z kuchni polowej, kawa i ciasta przygotowane przez UTW w Purdzie

godz. 12:40 – występ Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary

Organizatorzy i Partnerzy – Gmina Purda, Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie, Sołectwo Purda, OSP w Purdzie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Purdzie

Sponsor – Sokołów

11 listopada 2019