Arcybiskup Józef Górzyński został powitany przez wiernych w Bałdach. Nowo mianowany biskup będzie 51 biskupem warmińskim.

W sobotę 8 października o godz. 8:00 w Bałdach odbyła się uroczystość powitania nowego biskupa warmińskiego. Wierni zebrali się u Wrót Warmii pomimo niesprzyjającej aury. Arcybiskup Józef Górzyński został powitany w imieniu duchowieństwa przez Prepozyta ks. prał. kan. dr Andrzeja Lesińskiego. Biskupa powitał także chlebem i solą Wójt Gminy Purda Piotr Płoski. W imieniu swoim i mieszkańców wręczył biskupowi kosz kwiatów i pamiątkowy kafel ze specjalną dedykacją. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego witali także mieszkańcy. W uroczystości wzięły udział delegacje z Butryn i Chaberkowa, Giław, Klebarka Wielkiego, Klewek, Pajtun, Prejłowa, Przykopu, Starego Olsztyna i Szczęsnego. Biskupa witali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich Szczęściary, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie, Zarząd Gminny OSP oraz dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Lasów Państwowych i pracownicy Urzędu Gminy w Purdzie. Całemu wydarzeniu towarzyszyły media i przedstawiciele prasy.

Wójt Gminy Purda złożył także życzenia Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie z okazji zbliżających się 75-tych urodzin.

O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał chór im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.