Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie realizuje projekt Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pn.: „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim” Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz…
Continue Reading