Trwają „Wakacje z GOK-iem” realizowane w ramach projektu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pogranicze Warmii i Mazur”.

Projekt zakłada przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez organizację czasu wolnego dzieciom z terenu gminy Purda.
Podczas czwartego dnia dzieci mogły dowiedzieć się więcej o meteorytach oraz wziąć udział w rożnego rodzaju doświadczeniach i eksperymentach chemicznych. W programie były także występy sceniczne i prace plastyczne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9