W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami jogi planowane jest ich wznowienie. Na naszą prośbę Pani Monika Nachaj, instruktorka prowadząca zajęcia przed wakacjami, rozważa stworzenie grupy komercyjnej. Spotkania będą odbywać się w godzinach popołudniowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie do zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach do dnia 29 września 2016 r. pod numerem telefonu: 89 512 46 63 bądź za pośrednictwem e-mail: m.moszczynska@gokpurda.pl

* Podstawą do wznowienia zajęć będzie lista minimum 10 osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

* Wysokość opłaty za zajęcia będzie uzależniona od liczby chętnych.

joga foto 3