W dniach 16-17 marca na terenie gminy prowadzona była Wielkanocna Zbiórka Żywności. W akcję włączyło się skutecznie 14 sklepów i aż 105 wolontariuszy, co jest niewątpliwie efektem I Gminnej Gali Wolontariatu, która odbiła się szerokim echem w całej gminie Purda. W ramach prowadzonych działań zebrano łącznie rekordową ilość żywności, tj. 543,63 kg.

Poniżej informacje o ilości zebranych kg we wszystkich sklepach zaangażowanych w akcję:

– Klebark Wielki – Sylwester Piątkowski – 99,3 kg!!!
– Szczęsne – Jarosław Nagórski – 65,98 kg
– Klewki – Jarosław Nagórski – 60,6 kg
– Klewki – Agro Dywity – 47,59 kg
– Ostrzeszewo – Renata Jaszczułt – 47,41 kg
– Nowa Wieś – Stefan Kowalski – 47,37 kg
– Purda – Halina Baranowska – 46,21 kg
– Klebark Wielki – Danuta Wińska – 28,94 kg
– Marcinkowo – Agro Dywity – 23,63 kg
– Purda – Agro Dywity – 20,3 kg
– Marcinkowo – Arkadiusz Grzyb – 17,23 kg
– Giławy – Krzysztof Świdroń – 14,92 kg
– Butryny – Agnieszka Kostecka – 12,46 kg
– Butryny – Agro Dywity – 11,69 kg

Wkrótce zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących osób z terenu naszej gminy.ZŻ ZŻ1

ZŻ3