Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie

Purda 12A

11-030 Purda

NIP 7393879612

tel. 89 512 46 63

Nr konta – Bank Spółdzielczy w Szczytnie 49 8838 0005 2016 0800 7781 0001

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Agnieszka Budziszewska

a.budziszewska@gokpurda.pl

 

Marzena Moszczyńska

m.moszczynska@gokpurda.pl

 

Miesięcznik Samorządowy Gminy Purda

redakcja@gokpurda.pl