Uwaga poszukujemy chętnych osób do prowadzenia świetlic profilaktycznych na terenie Gminy Purda.

Do głównych zadań świetlic profilaktycznych należą:

  • pomoc w nauce,

  • organizacja czasu wolnego,

  • rozwój zainteresowań,

  • organizacja zabaw i zajęć sportowych.

Dodatkowe informacje:

  • funkcjonowanie świetlic w godzinach popołudniowych,

  • proponowane lokalizacje: Klebark Wielki, Butryny, Nowa Wieś, Purda, Prejłowo,

  • poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy z dziećmi i odpowiednimi kwalifikacjami (przygotowanie pedagogiczne).

Osoby zainteresowane pracą z dziećmi zapraszamy do złożenia oferty wraz z CV na adres email: m.moszczynska@gokpurda.pl do dnia 29 września 2016 r.

foto świetlica