Właśnie zakończył się VI Regionalny konkurs gwary warmińskiej.  W tym roku GOK w Purdzie przystąpił do grona organizatorów tego wydarzenia, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w przeprowadzenie konkursu, co utrudniała epidemia.
Gratulujemy laureatom:
Kategoria I (klasy IV-VI)
1. Julia Hałań kl. 4, SP 34 w Olsztynie
2. Aleksandra Babecka kl. 4, SP nr 14 w Olsztynie
3. Cezary Chodakowski kl. 6, NSP Art School w Olsztynie
Michalina Czyż kl. 3 SP, nr 34 w Olsztynie – Nagroda Specjalna
Kategoria II (klasy VII-VIII)
1. Patrycja Bojarska kl. 8, SP w Łęgajnach
2. Ewa Tomasiak kl. 7 SP, 34 w Olsztynie
3. Łucja Chodakowska kl. 8, SP 34 w Olsztynie
Podmiot wspierający: Powiat Olsztyński
Współorganizatorzy: GOK w Purdzie, GOK w Dywitach oraz Komitet Organizacyjny Konkursu.