W Kurii Warmińskiej odbyła się konferencja prasowa związana z Ingresem Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.

W dniu dzisiejszym o godz. 11:00 w Kurii Warmińskiej przy ul. Pieniężnego w Olsztynie odbyło się spotkanie z mediami poświęcone objęciu biskupstwa przez Biskupa Koadiutora. W konferencji wziął udział Wójt Gminy Purda  Piotr Płoski, który przypomniał o historycznym zwyczaju witania biskupów w Bałdach u Wrót Warmii.

Wszyscy biskupi warmińscy od Maurycego Ferbera do Ignacego Krasickiego (od 1523 do 1767 r.) przybywając do diecezji warmińskiej, podróżowali szlakiem wiodącym przez Bałdy do Przykopu i dalej do Lidzbarka Warmińskiego. Liczne wzmianki w literaturze regionalnej i dokumenty zachowane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej potwierdzają, że tędy właśnie przejeżdżali nowo mianowani biskupi warmińscy, by objąć panowanie nad Warmią. Tu właśnie zrodził się obyczaj uroczystego witania nowego pasterza przez mieszkańców okolicznych wsi i całej diecezji, przedstawicieli kapituły warmińskiej, szlachty i wojska.

Arcybiskup Józef Górzyński, mianowany przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej, obejmie wkrótce biskupstwo. Historia zatoczy koło. Jak za dawnych lat nowo mianowany biskup warmiński przejedzie Traktem Biskupim. Podobnie jak w czasach historycznych zostanie tu także uroczyście powitany.

Już w najbliższą sobotę 8 października 2016 r. o godz. 8:00 w Bałdach złożymy Biskupowi hołd i będziemy Go witać wraz z mieszkańcami. W uroczystości wezmą udział lokalne władze, duchowieństwo, przedstawiciele poszczególnych sołectw, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Uniwersytetów III Wieku oraz Kół Gospodyń Wiejskich, którzy wręczą biskupowi dary. Wydarzenie uświetni występ chóru parafialnego im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.

IMG_2715