W piątek 30 września 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie o godz 17:00 odbył się pokaz muzyczny przygotowany przez dzieci z terenu Gminy Purda.

Spotkanie miało na celu podsumowanie miesięcznych praktyk zawodowych studentów z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Edukacja Muzyczna, którzy w ramach zaliczenia prowadzili warsztaty muzyczne w siedzibie GOK-u. Efektem w/w dwutygodniowych warsztatów umuzykalniających był pokaz w formie lekcji otwartej, na który oprócz dzieciaków i studentów przybyli rodzice, dziadkowie oraz Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Szczęsnem. Podczas pokazu dzieci wraz z opiekującymi się nimi studentami zaprezentowały zabawy muzyczne i ruchowe, śpiewanie w kanonie oraz grę na instrumentach. Dzieci bawiły się w dyrygenta oraz wykazały się znajomością wartości nut. Goście również mogli uczestniczyć w zorganizowanych przez studentów zabawach muzycznych. Po zajęciach na uczestników warsztatów i gości czekał słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólne spotkanie z Panią Muzyką.