Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał porozumienie o współpracy z Prorektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzym Jaroszewskim. Pierwszym efektem w/w współpracy będzie realizacja projektu badawczego na terenie gminy.

Do 31 sierpnia 2017 roku na terenie gminy Purda realizowane będą badania mające na celu określenie potencjału rozwoju funkcji mieszkaniowej naszej gminy. Prace badawcze pod kierownictwem dr inż. Elżbiety Zysk będą prowadzone przez Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (KGNiR) oraz Katedrę Polityki Gospodarczej i Regionalnej (KPGiR). W skład zespołu naukowego wchodzą: dr Alina Źróbek-Różańska, dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik, dr inż. Piotr Dynowski. Ekspertem i reprezentantem dwóch jednostek naukowych jest Pani Prof.dr hab. Sabina Źróbek.
Realizacja projektu badawczego jest możliwa dzięki porozumieniu podpisanemu 8 września 2016 r. przez Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
Efektem współpracy pomiędzy gminą Purda i UW-M będzie szczegółowe opracowanie stanowiące cenną wskazówkę dla władz gminy. Wyniki badań posłużą do trafniejszego przewidywania funkcji mieszkaniowej na poszczególnych obszarach oraz optymalnego gospodarowania przestrzenią w celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia.
Cieszymy się, że Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podejmuje inicjatywy służące obecnym i przyszłym mieszkańcom i dba o to, aby żyło nam się lepiej.

UWM

Foto: Wójt gminy Purda Piotr Płoski i kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Pani Prof. dr hab. Sabina Źróbek.