W dniach 12-13 kwietnia w godz. 16.00 – 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury pracownicy GOPS w Purdzie będą przyjmować wnioski dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Zapraszamy do kontaktu osoby uprawnione.

500 PLUS