W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2017r. będzie miała miejsce kolejna przedświąteczna zbiórka żywności. Podobnie jak w latach ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie przyłączyli się do tej szlachetnej inicjatywy organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Na terenie gminy Purda zbiórka będzie prowadzona aż w 19 sklepach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim.

Wolontariuszy do uczestnictwa w zbiórce żywności wytypowały placówki oświatowe, m.in. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie oraz Gimnazjum w Purdzie.

Sklepy, w których prowadzona będzie zbiórka:

 • Handel-Usługi, Stefan Kowalski – Nowa Wieś (2 sklepy),

 • As Handel i Transport Aneta Piątkowska – Klebark Wielki,

 • PPHU Danuta Wińska Klebark Wielki,
 • FHU MANIA Maria Grenda – Prejłowo,

 • Re Jan Renata Jaszczułt – Ostrzeszewo,

 • FHU Aga Halina Baranowska – Purda,

 • Lana Sp. z o.o. Jarosław Nagórski – Klewki i Szczęsne

 • Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Agro Dywity – Purda, Marcinkowo, Butryny, Klewki,

 • Sklep Spożywczy Agnieszka Kostecka – Butryny,

 • FH Hendrix Romuald Konopielko – Purda,

 • Sklep Wielobranżowy Monika Świdroń – Giławy,

 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jadwiga Rakowska – Trękus,

 • Sklep Spożywczo Przemysłowy „Jędruś” Trękusek,
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy  „U Waldka” – Patryki.

Zebrana żywność w okresie przedświątecznym trafi do rodzin potrzebujących z terenu gminy Purda.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce żywności.

Beznazwy-1