Podczas XIV Gali Stypendialnej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” wyróżniono mieszkankę Marcinkowa Klaudię Angelikę Zimerman. Serdecznie gratulujemy!

21 września w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się XIV edycja Gali Stypendialnej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Młodym uczniom z terenu powiatu olsztyńskiego wręczono stypendia sportowe, artystyczne i naukowe. Wśród 41 wyróżnionych znalazła się także przedstawicielka gminy Purda. Klaudia Angelika Zimerman z Marcinkowa otrzymała stypendium za wybitne wyniki w nauce. Podczas gali Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie Agnieszka Budziszewska wręczyła stypendystce w imieniu Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego list gratulacyjny oraz tablet z życzeniami dalszych sukcesów w nauce.

Gratulujemy!

1IMG_0622 IMG_0623IMG_0624 IMG_0630