Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia na konkurs. Wśród nich jest wiele wspaniałych prac, które pokazują przepiękne miejsca w naszej gminie. Widać w nich pomysłowość, zmysł obserwacji, wrażliwość, często wręcz malarskie efekty.
Zdjęcia oceniała komisja konkursowa w składzie:
Teresa Chrostowska – wójt gminy Purda
Jolanta Weihs – dyrektor GOK w Purdzie
Piotr Pawlik – fotograf
Marzena Moszczyńska – pracownik GOK w Purdzie
Prace oceniano wg następujących kryteriów: walory estetyczne, pomysłowość/oryginalność oraz jakość.
NAGRODY:
I miejsce – Łukasz Knop, „Zachód słońca nad jeziorem Gim”, Nowa Kaletka (2019)
II miejsce – Sławomir Raflewski, „Krajobraz warmiński z lotu ptaka”, Warmia (2021)
III miejsce – Patryk Dąbrowski, „Trękusek – krajobraz”, Trękusek (2020)
III miejsce – Ireneusz Kamiński, „Okiem przyjezdnego” Purda (2020)
Nagroda Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej – Paulina Kacprzycka, „Na końcu tęczy”, Pajtuny (2020)
Nagroda publiczności – Hubert Joswowitz-Niemierski, „Przyroda i krajobraz gminy Purda” Butryny (2019)
Gratulujemy
Nagrody zostaną wręczone podczas wystawy pokonkursowej. W tej chwili przygotowujemy zdjęcia do wydruków. O miejscu i terminie wystawy poinformujemy wkrótce.
I miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
III miejsce
III miejsce
Nagroda Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej
Nagroda Wójta Gminy Purda Teresy Chrostowskiej
Nagroda publiczności
Nagroda publiczności