Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie realizuje projekt Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pn.: „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z tematu „Dostępność zasobów cyfrowych online”.

Po szkoleniu Twoje dziecko będzie wiedziało skąd z internetu bezpłatnie pobrać lekturę na swój komputer lub telefon, jak mieć dostęp do bezcennych starodruków i najstarszych polskich drukowanych książek, jak wirtualnie zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce lub inne muzea, jak dopisać swoje hasło w Wikipedii, skąd pobierać dane do analizy, gdzie je przechowywać i jak je chronić, by nie popaść w konflikt z prawem.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w sprawie zapisów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89 512 46 63 lub mailowo m.moszczynska@gokpurda.pl. Liczba miejsc ograniczona.