Spotkajmy się w Patrykach

Dnia 7 marca 2017 roku w Patrykach miało miejsce uroczyste otwarcie sali wspólnej dla mieszkańców sołectwa.
Rolę gospodarza pełnił sołtys i radny Dawid Kicki. Na spotkanie przybyli Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, Radni Gminy Purda, ks. Henryk Błaszczyk oraz mieszkańcy. Goście zebrali się przed budynkiem gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Po wzniesieniu symbolicznego toastu wszyscy zebrani mogli już oficjalnie przekroczyć progi nowej sali wspólnej, którą poświęcił proboszcz parafii z Klebarka Wielkiego. Sołtys Dawid Kicki podziękował wójtowi i radnym, którzy przyczynili się do zakupu obiektu na cele sołeckie. W imieniu własnym i mieszkańców przekazał wójtowi kwiaty i statuetkę. Spotkanie zakończył minirecital smyczkowy oraz poczęstunek przygotowany przez mieszkańców.

patryki3Patryki 1patryki 2patryki 9patryki 8patryki 4