W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie dot. modernizacji gospodarstw rolnych w ramach programu PROW 2014-2020.

Gości przywitał Rafał Wilczek – sekretarz gminy Purda.
Wykład przygotował Mariusz Pannek – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycji Warmińsko-Mazurskich OR ARiMR).
W spotkaniu wziął także udział Tomasz Szymkiewicz – Starszy Inspektor d/s kredytowych, który przedstawił słuchaczom ofertę Banku Spółdzielczego w Szczytnie Filia w Purdzie.
Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich AGROPLUS+.
Gościom zapewniono słodki poczęstunek i kawę.