Drodzy mieszkańcy,

w sobotę 8 października 2016 r. Arcybiskup Józef Górzyński, mianowany 10 lutego 2015 r. przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej, obejmie biskupstwo – po rezygnacji z urzędu (z racji ukończenia 75 roku życia) Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.

W związku z objęciem biskupstwa przez Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego w dniu 8 października 2016 r. o godz. 8:00 w Bałdach odbędzie się uroczyste powitanie Go u symbolicznych Wrót Warmii. Zgodnie z historycznym zwyczajem to w tym miejscu witano nowo mianowanych biskupów, którzy przejeżdżali tędy w drodze do Lidzbarka Warmińskiego, aby objąć biskupstwo. W Bałdach składano biskupom pierwszy hołd i witano ich uroczyście przez wszystkie stany: duchowieństwo, lokalne władze, szlachtę, mieszczan oraz chłopów.

8 października w Bałdach koło Butryn Wójt Gminy Purda Piotr Płoski przywita wraz z mieszkańcami Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Podczas uroczystości przedstawiciele Gminy Purda wręczą biskupowi dary. Wydarzenie uświetni występ chóru parafialnego im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.

Wydarzenie tego typu zdarza się raz na kilka bądź kilkanaście lat i jest szczególnie ważne dla wiernych kościoła katolickiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Purda na uroczystości związane z objęciem biskupstwa przez Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.

DSC_0036DSC_0030