Zapraszamy na „Wakacje z GOK-iem” realizowane w ramach projektu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pogranicze Warmii i Mazur” pn. „Jestem sobą – żyję bez uzależnień”, finansowanego ze środków Gminy Purda.

1POPRAWIONYXx

formularz zgłoszeniowy Lato z GOK-iem