Zapraszamy mieszkańców gminy Purda do udziału w warsztatach florystycznych.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia „Wzmocnienie aktywności społeczności lokalnych na terenie gminy Purda”, na które Gmina Purda uzyskała dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.