Pierwsze warsztaty kulinarne, realizowane w ramach projektu „Smaki tradycji”, odbyły się w minioną sobotę w Purdzie.

Projekt „Smaki tradycji” realizowany przez Gminę Purda w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 2 3 4 5 6 7 8