Zapraszamy dorosłych mieszkańców gminy Purda do udziału w warsztatach tanecznych.

Spotkania będą się odbywały w poniedziałki od 24 października do 28 listopada w świetlicy wiejskiej w Prejłowie. Zrealizowany zostanie cykl 6 spotkań.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia „Wzmocnienie aktywności społeczności lokalnych na terenie gminy Purda”, na które Gmina Purda uzyskała dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.