1 maja – Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Święto 1 maja wprowadzono, by upamiętnić strajk robotników w Chicago w 1886 r. Protest w Chicago był częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Robotnicy protestowali przeciwko niskim płacom, bardzo złym warunkom pracy oraz 12-godzinnemu dniowi pracy.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono święto 1 maja w roku 1890. Odbyło się ono na terenie zaboru rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. do polskiego sejmu trafił wniosek o ustanowienie dnia 1 maja dniem wolnym od pracy i uczynnienie go świętem państwowym. Udało się to zrealizować jednak dopiero w roku 1950. Rozpoczęły się słynne pierwszomajowe pochody. Z czasem 1 maja stał się świętem pracy nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach europejskich.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej

Polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Data święta flagi nie jest przypadkowa, 2 maja 1945 roku, polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, zdobywając symbolicznie stolicę hitlerowskich Niemiec.

3 maja – Święto Uchwalenia Konstytucji

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Była pierwszą ustawą rządową w Europie, drugą na świecie (po amerykańskiej). Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą.