W sobotnie popołudnie dnia 1 kwietnia 2017r. w miejscowości Butryny miało miejsce uroczyste wznowienie działalności świetlicy wiejskiej. Rolę gospodarza pełniła sołtys Urszula Raszkowska.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Gminy Purda, radni Gminy Purda i Powiatu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Purda, sołtysi, strażacy, uczniowie tutejszej szkoły oraz mieszkańcy.
W pierwszej kolejności proboszcz parafii w Butrynach  ks. Jan Pietrzyk poświęcił budynek. Sołtys Urszula Raszkowska opowiedziała o trudach związanych z remontem, podziękowała przy tym radnej Iwonie Grzejdziak za wsparcie oraz wszystkim tym, którzy brali czynny udział w remoncie. Przybyli goście złożyli na ręce pani sołtys gratulacje i liczne prezenty. O część artystyczną zadbały dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach, które pięknie śpiewały i tańczyły oraz przygotowały inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Na zakończenie Pani Urszula zaprosiła wszystkich zgromadzonych gości do obejrzenia świetlicy i na poczęstunek, który został przygotowany przez mieszkańców.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA