Informujemy, że w związku z brakiem chętnych na zajęcia malarskie nie zostanie utworzona żadna grupa (dot. świetlicy wiejskiej w Przykopie i w Marcinkowie).

painting-911804_1280