Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie zaprasza na wystawę malarstwa Grażyny Kowiel i Bogumiły Kowiel pn. „Wystawa dwóch pokoleń – Matka i Córka – Malarstwo w szpachli”, która odbędzie się 21.05.2016 r. o godz.  16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Purdzie (Klewki 15).

Plakat-wersja-do-internetu

Grażyna Kowiel – urodziła się 12.05.1963 r. w Jedwabnie. Od 48 lat mieszka na terenie Gminy Purda w Prejłowie. Malarstwem zajmuje się od 29 lat. Maluje w technikach: olejnej, gwaszowej, akrylem, akwarelą i pastelą suchą. Prowadziła warsztaty malarskie w kraju i za granicą. Jest po 30 wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych. Uczestniczy w wielu plenerach krajowych i międzynarodowych. Obecnie prowadzi warsztaty malarskie na terenie Gminy Purda. Głównym tematem jej malarstwa są kwiaty, pejzaż, martwa natura i architektura. Należy do Związku Plastyków Warmii i Mazur oraz do Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Pojezierze.

Bogumiła Kowiel – urodziła się 27.04.1987 r. w Olsztynie. Obecnie mieszka w Prejłowie. Jest po 3 wystawach indywidualnych i kilku zbiorowych. Grafiką zajmuje się od 9 lat, a głównym temat jej prac są konie. Prowadziła społecznie warsztaty artystyczne dla dzieci w swojej miejscowości. Obecna wystawa, którą zatytułowała „Nieznane portrety” jest pierwszą, stworzoną w szpachli i kolorach. Należy do Związku Plastyków Warmii i Mazur.