Zapraszamy wystawców na 16. już edycję Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu, Zabawy. Jak zwykle spotykamy się w pierwszą sobotę lipca (6.07.2024) w Bałdach w gminie Purda. Zachęcamy do udziału twórców, artystów ludowych, rzemieślników, których wyroby mieszczą się w tradycji regionu.

Do udziału zachęcamy producentów żywności tradycyjnej, lokalnej  i regionalnej, rękodzieła artystycznego, artystów, rzemieślników, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich. Nie dopuszczamy produktów z tworzyw sztucznych lub pochodzących z importu.

Warunkiem udziału jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie pocztą elektroniczną (biuro@gokpurda.pl), tradycyjną lub osobiście (adres: Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 11-030 Purda 12A) w terminie do 4 lipca 2024 r. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z regulaminem.

 

Regulamin wystawcy 2024

Karta Zgłoszenia 2024

Karta Zgłoszenia 2024, pdf