NIE UCZYSZ SIĘ?
NIE PRACUJESZ?
JESTEŚ W WIEKU 18-24 LATA?
CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE?”
Z OHP zdobądź zawód i 3 miesięczny
płatny staż u pracodawcy!
OHP w Olsztynie zaprasza Ciebie do udziału w projekcie,
podczas którego zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe
Będziesz mógł skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia i refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

ohp1