Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie informuje, że na prośbę uczestników warsztatów ceramicznych w Purdzie grupy rozpoczynające zajęcia o godz. 17.00 i 18.30 zostaną połączone, a zajęcia zostaną wydłużone.

Z dniem 2 marca wszystkich uczestników zajęć prowadzonych przez p. Teresę Kejnar zapraszamy do świetlicy w Purdzie w godzinach od 17.00 do 19.00.

Warsztaty ceramiczne w Klewkach będą odbywały się bez zmian.