W środę 9 maja 2018 – roku z inicjatywy wójta Piotra Płoskiego – Gmina Purda, Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Sołectwo Purda, Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur” oraz Państwo Katarzyna i Andrzej Maziec z Pasieki Edukacyjnej „Warmińska Pszczoła” wspólnie przeprowadzili proekologiczną akcję sadzenia drzew.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17:00. Gości przywitał wójt gminy Purda Piotr Płoski, następnie Państwo Katarzyna i Andrzej Maziec wygłosili krótką prelekcję na temat życia pszczół oraz ich znaczącej roli w ekosystemie. Właściciele Pasieki Edukacyjnej „Warmińska Pszczoła” przygotowali również słodką niespodziankę. Każdy uczestnik wydarzenia mógł skosztować miodu lipowego, leśnego i wielokwiatowego, pochodzącego z wyżej wspomnianej pasieki.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 14-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pozyskano 100 lip, które mieszkańcy samodzielnie zasadzili przy placu zabaw w Purdzie. Każdy miał możliwość zawieszenia karteczki ze swoim imieniem na drzewie, które zasadził. Uczestnikom wydarzenia wręczono także imienne certyfikaty.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony czas. Zachęcamy również do dbania o swoje drzewka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA